De initiatiefnemers

Ziekenzorg CM


Leven met een chronische ziekte is een uitdaging die heel wat energie vraagt. Van tijd tot tijd hebben ernstig zieke mensen nood aan een bondgenoot die energie, hoop en onvermijdelijke tegenslag deelt. Ziekenzorg CM biedt dit bondgenootschap aan door middel van een gevarieerde werking waar mensen met een chronische ziekte en gezonde vrijwilligers het voor elkaar opnemen.
Het empowerment, het weerbaarder maken van chronisch zieke mensen staat centraal. 
Aangezien de problematiek van chronisch zieke mensen nog steeds moeizaam wordt gehoord in onze samenleving wil Ziekenzorg CM samen met langdurig zieke mensen werken aan belangenbehartiging. 
Ziekenzorg CM heeft het statuut van een vzw en wordt erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Meer informatie: www.ziekenzorg.be

Vlaamse Pijnliga


De Vlaamse Pijnliga is een koepelvereniging rond chronische of langdurige pijn. Centraal binnen het geheel staat de werking van de patiëntenverenigingen van mensen met chronische pijn.  Het zijn ook de verenigingen ’t Lichtpuntje, MCP, Ruggesteun vzw, VMCP die – onder impuls van Ziekenzorg CM – het initiatief namen tot de oprichting van deze Liga.
De Pijnliga wil door middel van het bundelen van de krachten de aangesloten verenigingen verschillende werkingen te versterken. Zo streven we samen naar het verbeteren van de levenskwaliteit van chronische pijnpatiënten en hun omgeving. Bovendien behartigen we samen de belangen van mensen met chronische pijn.

Meer informatie: www.vlaamsepijnliga.be