In de kijker

Resultaten Solidariteitsbarometer - 20 januari 2015

Op basis van de antwoorden van meer dan 6.000 mensen blijkt duidelijk dat mensen in grote mate bereid zijn tot solidariteit, en dat er voor deze solidariteit in Vlaanderen nog steeds een groot draagvlak bestaat.

Resultaten en nieuw onderzoek – 9 januari 2014

Uit een ruime bevraging van het Vlaams Patiëntenpanel blijkt dat geneesmiddelen, vervoerskosten en poetshulp de belangrijkste kosten zijn waarmee chronisch zieke mensen geconfronteerd worden. Lees meer over deze resultaten op de pagina rapporten.

Ondertussen loopt reeds een nieuwe bevraging. Het gaat ditmaal over een korte vragenlijst van 10 stellingen. Ziekenzorg CM voert dit onderzoek momenteel in heel Vlaanderen, en wil graag ook de opinie van de leden van het Vlaams Patiëntenpanel kennen. Panelleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen.

Onderzoek kosten afgesloten - 30 augustus 2013

Op dit moment is de verwerking bezig van de 571 ingevulde vragenlijsten die ons bereikten in het kader van het onderzoek naar de bijkomende kosten waarmee chronisch zieke mensen worden geconfronteerd. De eerste resultaten van dit onderzoek worden verwacht in september, en kan je dus binnenkort terugvinden op deze website.

Resultaten onderzoek patiëntenrechten – 18 april 2012

678 leden van het Vlaams Patiëntenpanel namen deel aan de bevraging over patiëntenrechten. Uit het onderzoek blijkt dat mensen hun rechten als patiënt belangrijk vinden, maar deze onvoldoende kennen. Op de pagina rapporten kan u de resultaten van het onderzoek patiëntenrechten terugvinden. Ziekenzorg CM werkte samen met CM een aantal aanbevelingen uit om de patiëntenrechten beter te verankeren. Ook deze voorstellen kan u samen met de resultaten nalezen.

Onderzoek patiëntenrechten afgesloten – 2 april 2012

De bevraging over patiëntenrechten kan u niet langer invullen. Op 18 april 2012, Europese dag voor de rechten van de patiënt, zal u op deze website de resultaten van dit onderzoek kunnen terugvinden.

Open onderzoek: patiëntenrechten - 8 maart 2012

Naar aanleiding van de 10de verjaardag van de wet op de rechten van de patiënt, lanceert het Vlaams Patiëntenpanel een open onderzoek over dit thema. Zowel chronisch zieke als niet-chronisch zieke mensen kunnen deelnemen. Om deel te nemen aan het onderzoek dient u zich eerst te registreren als panellid. Daarna ontvangt u van ons een wachtwoord en gebruikersnaam, dat u nodig heeft om de enquête te kunnen invullen. Enkel indien u bij de registratie aangeeft zelf chronisch ziek te zijn, zullen wij u ook in de toekomst uitnodigen om deel te nemen aan de bevragingen van het Vlaams Patiëntenpanel.

Tweede bevraging afgesloten - 20 januari 2012
594 panelleden namen deel aan de bevraging over vakantie(geld) voor chronisch zieke mensen. Op dit moment worden de resultaten verwerkt. Binnenkort kan je deze terugvinden op de pagina ‘rapporten’.

Tweede bevraging: vakantie(geld) voor chronisch zieke mensen
1 september 2011

De zomer loopt op z’n laatste benen. In de pers konden we lezen dat de Belgen massaal op vakantie trokken naar zonniger oorden. Meer nog, de Belg geeft van alle Europeanen het meeste uit aan vakantie. In de maand mei was er belangwekkend nieuws: toen ontvingen mensen die een invaliditeitsuitkering genieten voor de eerste keer een (schamel) vakantiegeld van 200€, nadat Ziekenzorg CM hiervoor jarenlang heeft actie gevoerd.
Dit alles is meer dan voldoende aanleiding om eens in kaart te brengen hoe chronisch zieke mensen naar vakantie kijken, vakantie beleven. De tweede bevraging van het Vlaams Patiëntenpanel – over dit thema – is op dit moment lopende. Panelleden ontvingen reeds de uitnodiging om deel te nemen aan deze bevraging. U kan ook nog steeds aanmelden als panellid: klik bovenaan deze pagina op ‘deelnemen’.

Resultaten eerste bevraging: hospitalisatie en hospitalisatieverzekeringen
1 september 2011
Tot eind november worden de resultaten van onze eerste bevraging druk besproken in werkgroepen over heel Vlaanderen. Nadat deze besprekingen afgerond zijn zal het Vlaams Patiëntenpanel een nota met beleidsaanbevelingen publiceren. Een eerste blik op deze resultaten werpen kan nu al: klik bovenaan deze pagina op ‘rapporten’.

Vakantiegeld voor chronisch zieke mensen - 18 januari 2011

Ziekenzorg CM zal op 3 februari 2011, de openingsdag van het Vakantiesalon in Brussel, actie voeren voor de invoering van het vakantiegeld voor invaliden. Wie in ons land werkt of gepensioneerd is, krijgt vakantiegeld. Invaliden die omwille van ziekte niet kunnen werken krijgen dit niet. Nochtans hebben zij, misschien zelfs meer dan gezonde mensen, nood aan vakantie en ontspanning, aan een adempauze om met hernieuwde moed het leven met een chronische ziekte aan te kunnen. Nog in 2009 onderschreven 177.000 mensen de petitie ‘Geef langdurig zieken opslag!’ waarin onder meer geëist werd om een vakantiegeld aan invaliden toe te kennen.
Maar het probleem is veel ouder dan dat. Reeds in 1976 werd het vakantiegeld voor invaliden in de wet ingeschreven. Alleen werd deze wet sindsdien nog steeds niet uitgevoerd. Na 35 jaar denkt Ziekenzorg CM dat het meer dan tijd is om chronisch zieke mensen een volwaardig vakantiegeld toe te kennen. Op 3 februari zullen we politici dan ook oproepen dit eindelijk te realiseren.

Eerste bevraging Vlaams Patiëntenpanel - 22 december 2010

De eerste bevraging van het Vlaams Patiëntenpanel is van start gegaan. Het Vlaams Patiëntenpanel bestaat uit meer dan 750 chronisch zieke mensen die hun stem willen laten horen. Deze eerste bevraging gaat over het thema hospitalisatie en hospitalisatieverzekeringen. Panelleden die de bevraging op papier invullen, ontvangen deze eerstdaags in hun brievenbus. Wie met de computer werkt kan vanaf 24 januari inloggen op deze website om de bevraging in te vullen.