Wat met privacy?

Om deel te kunnen nemen, hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. Enkel zo kunnen we je een vragenlijst opsturen en op de hoogte houden van de resultaten van het onderzoek. We hebben je achtergrondgegevens ook nodig om de resultaten van het onderzoek juist te interpreteren. Ziekenzorg CM en de Vlaamse Pijnliga willen hier echter op de meest discrete wijze mee omgaan. Je gegevens worden niet doorgegeven aan anderen en de onderzoekers zijn gebonden aan beroepsgeheim. Persoonlijke gegevens zijn nooit herkenbaar in de uiteindelijke resultaten van elk onderzoek.