Rapporten

Hospitalisatie en hospitalisatieverzekeringen.

1. Samenstelling Vlaams Patiëntenpanel

Het Vlaams Patiëntenpanel chronisch zieken werd in het najaar van 2010 opgericht door Ziekenzorg CM en de Vlaamse Pijnliga. Op het moment van de eerste bevraging (januari 2011) bestond het panel uit 802 leden. Deze leden zijn in meerderheid vrouw (73%), relatief jong (88% is jonger dan 65 jaar) en zijn vrij evenwichtig verspreid over de verschillende provincies. Ongeveer de helft van de panelleden ontvangt een invaliditeitsuitkering, 17% heeft recht op het zorgforfait.

De meerderheid van de panelleden (77%) opteert ervoor om de bevragingen online in te vullen, de overige 23% krijgt een papieren vragenlijst thuis opgestuurd. 677 panelleden (84%) namen uiteindelijk deel aan de eerste bevraging. Er is geen verschil in responsgraad naar gelang men de bevraging online of op papier invult.

2. Hospitalisatie: frequent en niet goedkoop

Bijna 70% van de panelleden werd tijdens de voorbije 3 jaar minstens 1 maal gehospitaliseerd. Binnen deze groep loopt het gemiddelde aantal dagen hospitalisatie op tot 10 dagen per jaar. Een kleine groep chronisch zieke mensen wordt geconfronteerd met een zeer hoog aantal dagen hospitalisatie per jaar, en ook met het bijhorende kostenplaatje: voor 10% van de gehospitaliseerde panelleden loopt de eigen opleg op tot meer dan 476€ gemiddeld per jaar, voor 5% ligt deze eigen opleg boven de 700€ gemiddeld per jaar.

Nog enkele opvallende vaststellingen:

3. Hospitalisatieverzekering: een groot probleem voor een kleine groep

87% van de chronisch zieke panelleden heeft een hospitalisatieverzekering. Bij 58% van deze groep betreft het een hospitalisatieverzekering van het ziekenfonds, tegenover 42% die verzekerd is bij een private maatschappij. Panelleden betalen een gemiddelde jaarlijkse premie van 350€.

De kleine groep mensen die geen hospitalisatieverzekering hebben is niet toevallig samengesteld. Deze mensen:


Meer informatie: info@vlaamspatientenpanel.be – 02 246 47 74