Rapporten

Kosten

571 mensen namen deel aan een onderzoek van het Vlaams Patiëntenpanel dat probeerde een beter zicht te krijgen op de specifieke meerkosten waarmee chronisch zieke mensen geconfronteerd worden. Er werd telkens gepeild naar het persoonlijk aandeel in deze kosten, m.a.w. na aftrek van eventuele tussenkomsten. 

Uit de eerste analyse blijkt dat voor de globale groep de remgelden op geneesmiddelen, de kosten voor niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, de remgelden en supplementen bij artsen (voornamelijk specialisten) en de vervoerskosten het zwaarste doorwegen. Ook de kosten voor poetshulp springen sterk in het oog.

 Sommige specifieke kosten worden slechts door een beperkte groep mensen gerapporteerd, maar niettemin kunnen deze kosten voor wie er mee te maken krijgt sterk doorwegen. Het gaat dan voornamelijk over de huur of aankoop van een aantal specifieke hulpmiddelen, zoals een elektrische rolstoel, trap-, bad- of bedlift. 

In de komende weken en maanden zullen deze eerste resultaten verder besproken worden binnen de werkgroepen belangenbehartiging van Ziekenzorg CM.

Bekijk hier de resultaten

Meer informatie: info@vlaamspatientenpanel.be – 02 246 47 74