Rapporten

Vitamines, mineralen en voedingssupplementen

Vlaams Patiëntenpanel brengt gebruik en kosten in beeld

Het Observatorium van chronisch zieken nam het initiatief voor deze enquête.
De kosten van vitamines, mineralen en voedingssupplementen zijn op dit moment volledig ten laste van de patiënt, op enkele uitzonderingen na. Er is geen terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering. Door middel van dit onderzoek wil het Observatorium de noden van chronisch zieken ten opzichte van deze producten in kaart brengen.
 
Samen met CM en Altéo (in Franstalige België) ontvingen we meer dan 600 ingevulde vragenlijsten. Dit toont het belang van de onderzoeksvraag aan.

Enkele eerste onderzoeksresultaten:

Momenteel worden deze resultaten geconsolideerd met de resultaten die verzameld werden door andere mutualiteiten en patiëntenverenigingen die zetelen in het Observatorium. Een gedetailleerde analyse zal uitgevoerd worden met de hulp van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium. Op basis van deze analyse zullen aanbevelingen gedaan worden vanuit het Observatorium naar de beslissingsorganen.

Meer informatie: info@vlaamspatientenpanel.be – 02 246 47 74