Waarom?

Ziekenzorg CM en de Vlaamse Pijnliga zijn uiteraard al langer bezig met de belangenbehartiging van chronisch zieke mensen. Het zit in de genen van onze beide organisaties ingebakken dat we daarbij zoveel mogelijk de stem van de chronisch zieke zelf willen laten horen. Vanuit de ervaringsdeskundigheid van chronisch zieken en chronische pijnpatiënten komt immers het sterkste signaal.

Om ons werk van belangenbehartiging nog beter te kunnen doen, zullen we via het Vlaams Patiëntenpanel op een gestructureerde manier meer informatie over en ervaringen van chronisch zieke mensen verzamelen. Er is immers veel informatie te vinden over werkloosheid, armoede,… maar weinig onderzoeken, statistieken of indicatoren in Vlaanderen hebben het over chronisch zieke mensen.