Wat ?

Via deze website kan je je aanmelden als deelnemer aan het Vlaams Patiëntenpanel chronisch zieken. Dat houdt in dat je zal meewerken aan een panelonderzoek waarbij, gespreid over een aantal jaren, verschillende vragenlijsten voorgelegd worden aan een uitgebreid panel van chronisch zieke mensen.

Waarover gaat het? Dat zal een beetje afhangen van de actualiteit. Zeker is dat het gaat om je leefsituatie. Mogelijke onderwerpen zijn: medische kosten, je financiële situatie, alles dat te maken heeft met hospitalisatie, je mogelijkheden om deel te nemen aan culturele activiteiten,... We kunnen ook beleidsmaatregelen evalueren.